sajak, sastra, puisi, poetry, poem, writing, menulis, cerpen, novel, diksi,
 
Rumeuk...

Kalimpudan ku samagaha

Cangcaya ...

Dina diri aya tanda tanya

Aya lalangse ..

Nu ngahalangan buruan hate

Pageuh napel katojo cayaha srangenge

Padahal hate kuring teh wening

Aya ka asih,aya kadeudeuh, aya kanyaah nu nyanding

Wungkul keur manehna nu di pieling

Tapi hanjakal duka teh teuing...

Dina dada aya rasa nu pagaliwota

Antara cangcaya jeung cinta

Antara cinta jeung cidra

Tapi diri teu bisa pukah tina rasa rumasa

Nu nyangkaruk na tungtung rasa

Asih ...deudeuh jeung ngewa

Teu beunang di gunasika

Keur nu ngarasa rumasa...
Leave a Reply.


sajak, sastra, puisi, poetry, poem, writing, menulis, cerpen, novel, diksi,