sajak, sastra, puisi, poetry, poem, writing, menulis, cerpen, novel, diksi,
 
‎"Aanaking ! 


deudeuh teuing ! 

,Sigana Abah teu bisa ,nedunan pamenta hidep ! , 

nu di harewoskeun tadi isuk , 

bareng jeung murubutna ci panon anjeun ! "

,Lain teu di usahakeun ! anaking ! , 

suku mah geus leuleus teu puguh rasakeuneunana , 

mapay-mapay tiap buruan imah 

,nitipkeun harepan ka gitar butut , 

namun dalah dikumaha beuki dieu di tiap panto imah 

nu jadi harepan urang sarerea, 

ayeuna geus rapang kutulisan " NGAMEN GRATIS 
" .Ahmad Yani
 

  Author

  Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.

  Archives

  October 2011

  Categories

  All


sajak, sastra, puisi, poetry, poem, writing, menulis, cerpen, novel, diksi,