sajak, sastra, puisi, poetry, poem, writing, menulis, cerpen, novel, diksi,
 
Kamana?

Dina tuntung rasa aya nu nyangsaya

Dina jero dada aya nu pagaliwota

Dina sukma aya tanda tanya

Diri salila ieu tumanya

Kudu kamana nepikeun rasa nu katideresa

Kudu kamana ngubaran rasa nu cangcaya

Cangcaya kupaneka mangsa

Kuring salila ieu tumanya

Dimana ayana ki sunda

Nu ceuk beja rek ngadeg sawawa

Tapi naha teu katimu di buana

Kamarana atuh urang sunda ?

Unggah ungguh,Purbastiti purbajati, ki sunda

Geus ilang teuing dimana ayana

Duka kabawa palid ku caahna mangsa

Duka di di teureuy ku sandekala

Anu telenges rongkah kacida

Kiwari gelik sora suling geus lila teu kapireng di buana

Jengtreng kacapi geus ilang di marcapada

Para pohaci geus teu bisa ninun ngarenda

Lantaran mangsa geus laas ku uga

Kamana, dimana kudu neangannana

Alam sunda nu baheula

Menang mapaesan pohaci jeung batara

Sangkan betah linggih para dewata

nu pinuh ku galindeng dangding sawarga

Nu jadi impian balarea

Kamana atuh kamana..

nyungsi jati diri urang sunda

duh...angin kuring tumanya

sugan andika meunang beja

pok geura wakca

bejaan kuring nu tunggara

tunggara ku sasalad mangsa

dimana atuh dimana

ngancikna rasa

rasa, jati diri urang sunda

ciamis, 030411

keur anjeung nu di pitineung ki sunda kuring nu boga
Leave a Reply.


sajak, sastra, puisi, poetry, poem, writing, menulis, cerpen, novel, diksi,