sajak, sastra, puisi, poetry, poem, writing, menulis, cerpen, novel, diksi,
 
cai herang ngagenclang dina baskom warna kasumba

nu ditengahna aya daun tarate gandola

semu hideung lantaran tas di eleg ku mata poe,

daun tarate ampir layu..

kaciri siga nu nyumputkeun semu

tapi warnana masih aya nyari

katembong asri kotras jeung cai herang

dina urat-urat daun tarate aya asih anu wening

natrat ngagurat lir nu mikaeling

dina tunngtung daun tarate

aya geter-geter rasa , nu moal karasa lamun teu aya siloka .

dina dahan tarate gandola, aya hariring asmarandana .

nu teu ka pireng lantaran urangna teu surti kana rasa

dina pucuk daun tarate gandola,aya asih teu laksana
Leave a Reply.


sajak, sastra, puisi, poetry, poem, writing, menulis, cerpen, novel, diksi,