sajak, sastra, puisi, poetry, poem, writing, menulis, cerpen, novel, diksi,
 
Ngalukis dina kanvas nu geus ngayakas...

Ngarenda dina dina encit nu meh karancang..


gurat natrat...


nyesakeun bangkarak...
 
Lebah tanjakan seep pudunan.
Pasarandog adu teuteupan
Galura motah marudah.
Nu kapireng ukur luhlah

Tepang lebah jalan cagak.
Naha asa di sasaak.
Ki hujan ukur nyaksian.
Urang patarema panangan.

Sabubuhan ungkara wuwuh nyelek.
Ku teu wasa kanggo nalek.
sugan masih keneh aya.
Sesa tresna nu baheula.

Kasono bet mingkin nyoso.
Kadeudeuh angger umangkeuh.
ngan hanjakal...
kahalang saucap ikrar.
katalikung saampar mahar

Najan raray tos teu mangrupa.
Kagusur itungan yuswa.
Namung tresna nu baheula.
Salamina hamo suda.

HS
27092011

sajak, sastra, puisi, poetry, poem, writing, menulis, cerpen, novel, diksi,