sajak, sastra, puisi, poetry, poem, writing, menulis, cerpen, novel, diksi,
 
Ngalukis dina kanvas nu geus ngayakas...

Ngarenda dina dina encit nu meh karancang..


gurat natrat...


nyesakeun bangkarak...
 


Comments
Leave a Reply


sajak, sastra, puisi, poetry, poem, writing, menulis, cerpen, novel, diksi,